Για την πλοήγηση


ΜΕΛΕΤΕΣ
Μουτεβελής - Πουλιόπουλος Ο.Ε. στη Θεσσαλονίκη - Νεάπολη


Η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία «Μουτεβελής - Πουλιόπουλος Ο.Ε.», που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, εξειδικεύεται και σε μελέτες όλων των κατηγοριών.

Έχοντας στη διάθεσή μας το κατάλληλο επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό είμαστε σε θέση να εκπονήσουμε ηλεκτρολογικές, κατασκευαστικές, μηχανολογικές, τοπογραφικές και άλλες μελέτες.

Συγκεκριμένα: